Ауыл шаруашылығы

"Егіншілік" панорама-редакторы" бағдарламалар жиынтығы

"Егіншілік" панорама-редакторы" бағдарламалар жиынтығы"Панорама-редактор" және Агрономиялық міндеттер кешені қосымша модульдің базасында агрофирманың агрономының немесе ГАЖ-маманының кеңейтілген автоматтандырылған жұмыс орны.

Өнім орыс тілінде іске асырылған.

Панорама-редактор Земледелие

Форум Қалай сатып алу Соңғы нұсқасын
жүктеу
Құжаттаманы
жүктеу

Кеңейтілген жұмыс орнының құрамына кіретін бағдарламалық құралдар электронды карталарды құру мен редакциялаудың кәсіби құралдар жинағын және ауылшаруашылық алқаптардың деректер базасын жүргізу бойынша құралдар жинағын – шаруашылықтың электрондық сымды кітабын қамтиды.

"Егіншілік" панорама-редакторы" басқа ГАЖ-дан деректерді өңдеуге мүмкіндік береді, объектілерді автоматты түрде құру режимдерін, жолдардың графалары тапсырмасын, ауылшаруашылық алқаптардың картасының сандық сыныптауышын құру мен жүргізу құралдарын, векторлық картаның проекциясын түрлендіруді және растрлық деректерді өзгертуді қамтиды.

Салалық қатынаста "Егіншілік" панорама-редакторы", егістіктер мониторингінің деректерін өңдеуді, Интернеттен деректердің сыртқы көздерін қосуды, тақырыптық картограммаларды және есеп беру құжаттарын қалыптастыруды қосқанда, "Агрономның АЖО", ның барлық функцияларын орындайды.

"Егіншілік" панорама-редакторы" өзінде төмендегі бірқатар технологиялардың іске асырылуын қамтамасыз ететін деректерді өңдеудің бағдарламалық саймандарын біріктіреді: